/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016

År 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Läs hela sammanfattningen
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-2
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr