/
/

Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översyn

Socialstyrelsen har genomfört den första uppföljningen och översynen av målnivåerna för diabetesvården. Den visar på positiva resultat för vissa av målnivåerna och trenderna tyder på en stadig förbättring. Men vissa landsting och regioner behöver lägga ytterligare kraft på att i ännu högre grad nå målnivåerna för en god och jämlik diabetesvård.

Läs hela sammanfattningen

Målnivåer för diabetesvård

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-26
Format: POD
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Christina Broman
075-247 30 00