/
/

En ny hälso- och sjukvårdslag – Meddelandeblad

Den 1 april 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag ikraft. I det här meddelandebladet informerar Socialstyrelsen om vilka nya bestämmelser som gäller samt vilka bestämmelser som upphört att gälla alternativt flyttats till annan författning.

Läs hela sammanfattningen
En ny hälso- och sjukvårdslag - Meddelandeblad

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-25
Format: POD
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ulrika Sjöström
075-247 30 00