/
/

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016

År 2016 skrevs 147 000 personer in på sjukhus till följd av en skadehändelse. Det motsvarar nästan 17 procent av samtliga som skrevs in på sjukhus 2016. Skadehändelserna omfattar drygt 98 000 personer som vårdats för olycksfall, drygt 38 000 för komplikationer i vården, 6 900 för självskada och 1 600 som vårdats för våld.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-21
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr