/
/

Akut omhändertagande vid kemikalieolyckor

Vilka är symtomen? Vilka första hjälpen-åtgärder är aktuella? Dessa och hundratals andra frågor om akut prehospitalt omhändertagande besvaras i Myndigheten för samhällsskydds databas RIB, som bland annat används av räddningstjänst och ambulans. Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd har varit med om att ta fram informationen.

Läs hela sammanfattningen
Akut omhändertagande vid kemikalieolyckor

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-14
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap