/
/

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare

Detta material är till för kursledare som ska hålla familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Materialet har reviderats för att även omfatta familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Läsanvisning

 

 

Här finns stödmaterial för dig som ska vara kursledare för utbildningen.

Presentationsmaterial

Bilderna följer studiehandledningens utbildningsprogram, som är uppdelat i åtta avsnitt.

Presentationsmaterial (ppt 3,3 MB)

Mallar

Våra mallar innehåller den information som kan vara bra för deltagare att få. Innehållet kan kopieras och sättas i en annan grafisk mall.

Inbjudan (Word)

Kursintyg (Word)

Mallar

 

Sammanfattning

Studiehandledningen är en av två delar i Socialstyrelsens material för grundutbildning av familjehem. Förutom Studiehandledningen finns även en lärobok kallad Ett hem att växa i – familjehemmets bok.

Till studiehandledningen finns ett presentationsmaterial i form av ppt och kursmaterial för utskrift till kursdeltagarna. Dessutom finns exempel på texter till inbjudan, kursintyg och kursutvärdering.

Under 2018 kommer Socialstyrelsen i samarbete med de regionala stödstrukturerna att erbjuda kursledarutbildningar i Ett hem att växa i. För de som redan gått kursledarutbildning och har erfarenhet av att utbilda familjehem finns en kort beskrivning av hur studiehandledningen har reviderats, kompletterats och utvecklats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-8-2
ISBN: 978-91-7555-428-0
Format: POD
Antal sidor: 136
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr