/
/

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016

Lägesrapporten är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå, och vänder sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-7-3
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Wenche Stribolt
075-247 30 00