/
/

FIA – förutsättningar inför arbete – Manual till bedömningsmetoden

Bedömningsmetoden ”FIA-förutsättningar inför arbete” är en bedömningsmetod för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. En manual till FIA beskriver kontexten kring biståndsmottagnade samt framtagningen och användningen av bedömningsmetoden.

Korrigerad: s. 17 FIA-sammanställningarna, januari 2018

FIA-intervju för nerladdning

FIA – förutsättningar inför arbete – Intervju

Läs hela sammanfattningen

FIA – förutsättningar inför arbete

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-7-1
ISBN: 978-91-7555-426-6
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Jenny Nybom
075-247 30 00