/
/

Digitalisering av Socialstyrelsens produkter 2017

Delrapporten redovisar statusen för ett antal digitaliseringsuppdrag kopplade till försäkringsmedicinskt beslutsstöd, HoSp-registret, dödsorsaksintyg med flera. Socialstyrelsen har fått uppdragen i samband med en överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering mellan staten och SKL.

Läs hela sammanfattningen
Digitalisering av Socialstyrelsens produkter 2017

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-8
Format: PDF
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr