/
/

Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården – Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket redovisar i denna rapport vilka möjligheter som finns för att kunna förhindra dödlighet kopplat till opioidöverdoseringar. Under tiden utreds frågan mer grundligt inom ramen för ett annat uppdrag om ökad tillgänglighet av vissa läkemedel, i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

Läs hela sammanfattningen
Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-6
Format: PDF
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Eva Nyman
075-247 30 00