Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

En nationell strategi för demenssjukdom – Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

Vilka problem finns i dagens vård och omsorg för personer med demenssjukdom, och hur kan vi lösa dem? Hur vill vi att morgondagens vård och omsorg ska se ut? Det här är en kortversion av Socialstyrelsens underlag där vi beskriver läget och förslag till insatser.

Sammanfattning

Diagnostik, vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras närstående ska vara av hög kvalitet, och präglas av respekt för självbestämmande och integritet. För det finns stöd i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Men så ser det inte alltid ut. Så vilka problem finns i dagens vård och omsorg för personer med demenssjukdom, och hur kan vi lösa dem? Och hur vill vi att morgondagens vård och omsorg ska se ut för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och närstående?

Socialstyrelsen har utrett läget för att få underlag till en långsiktig nationell strategi. Vi har identifierat sju problemområden:

 1. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
 2. Personal
 3. Kunskap och kompetens
 4. Uppföljning och utvärdering
 5. Anhöriga och närstående
 6. Samhälle
 7. Digitalisering och välfärdsteknik

Inom varje problemområde finns delområden. Av dem har Socialstyrelsen identifierat många men inte alla som lämpliga för prioriterade insatser fram till år 2022. Myndigheten har då utgått från tre infallsvinklar:

 • Satsning som påverkar kompetens och uppföljning, exempelvis
  − satsning på kunskapsspridning och registerdata
  − satsning på kompetenshöjning hos baspersonal
 • Satsning som påverkar många personer, exempelvis
  − satsning på forskning om förebyggande åtgärder, socialt arbete, sjukdomsorsak och läkemedel
  − satsning för anhörigstöd
 • Satsning som utgår från individens behov

I denna kortversion listar vi de sju problemområdena med delområden. För varje delområde beskriver vi de viktigaste behoven. Därefter ger vi våra förslag till prioriterade insatser fram till år 2022. Vi anger också när insatserna bör vara genomförda, och hur de kan följas upp.

Vi ger också ett övergripande förslag som hamnar utanför de identifierade problemområdena.

För en utförligare version av underlaget och förslagen hänvisar vi till rapporten En nationell strategi för demenssjukdom. Underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-5
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Frida Nobel
075-247 30 00

Mer hos oss

Demens