/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016

Statistiken visar att boendestöd till äldre enligt socialtjänstlagen var den insats som ökade mest procentuellt jämfört med föregående år, medan matdistribution minskade mest. De vanligaste insatserna är trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-1
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr