/
/

Statistik om familjerätt 2016

Statistiken visar bland annat att faderskapsutredningar ökar jämfört med tidigare år, men i förhållande till antalet födda barn har andelen varit oförändrad de senaste sex åren. Antalet utredningar om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten minskar.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-8
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr