/
/

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk  kommunikation

Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bilaga

Blankett om redovisning av Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk  kommunikation

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-30
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Grundförfattning
Beslutad: 2017-05-16
Utkom från tryck: 2017-06-14
Gäller från och med: 2018-01-01