/
/

HSLF-FS 2017:43 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Den 1 juli 2017 övergår ansvaret som föreskrivande myndighet inom socialnämndens familjerättsliga område från Socialstyrelsen till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
Läs mer på MFoFs webbplats: http://mfof.se/

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2017:43

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-26
Format: Blad
Antal sidor: 1
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Grundförfattning

Beslutad: 2017-05-23
Utkom från tryck: 2017-6-16
Gäller från och med: 2017-06-30