/
/

HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2017:37

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-2
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr