/
/

Hur kan socialtjänsten arbeta med barn och unga vuxna och våldsbejakande extremism?

Foldern beskriver hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-12
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr