/
/

Statistik om aborter 2016

Statistiken visar bland annat att under 2016 rapporterades drygt 38 000 aborter till Socialstyrelsen. Det motsvarar 20,8 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Tonårsaborterna har minskat till 13,4 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år. De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-10
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Statistik, kvalitet och bortfall
Maria Öman  
075-247 34 87

Sakfrågor
Karin Gottvall
075-247 38 99