/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2016

Statistiken visar att boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0−64 år med funktionsnedsättning. Totalt hade nästan 53 300 personer med funktionsnedsättning någon form av insats den 31 oktober 2016.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-5
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr