/
/

Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård – För användning med NordDRG från och med 2017 – Vägledning

Vägledningen är en vidareutveckling av NASS (Nordic Assessment Score), ett tidigare nordiskt förslag till kodningssystem. Det utarbetades av en nordisk arbetsgrupp för att användas i NordDRG.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-21
Format: PDF
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg
075-247 30 00