/
/

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 1 (3)

Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2017 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

Version 2017 av ICD-10-SE består av tre delar och alla delar behövs för att få en komplett klassifikation.

Ändringar från och med 1 januari 2018

Specialister som medverkat

Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer

Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper

Förteckning över avvikelser mellan WHOs ICD-10 och KSH97

Läs hela sammanfattningen
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-2
ISBN: 978-91-7555-419-8
Format: POD
Antal sidor: 253
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 155 kr