/
/

HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-9
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01