/
/

Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Fokus i rapporten är den sammanhållna vården och omsorgen. Det är ett område som är särskilt viktigt för gruppen äldre personer med stora behov av insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser också särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende.

Bilagor

Bilaga 1 - Beskrivning av indikatorerna

Bilaga 2 - Kommunresultat - Kvinnor och män

Bilaga 3 - Kommunresultat könsuppdelat

Bilaga 4 - Kommunresultat län och stadsdelar

Bilaga 5 - Kommunresultat totalt

 

Jämförelseverktyg

Jämförelseverktyget kommer uppdateras så snart som möjligt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-8
Format: PDF
Antal sidor: 150
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr