/
/

Informationsspecifikation för BBIC 3.1

Informationsspecifikationen beskriver hur dokumentationen kan struktureras utifrån den nationella informationsstrukturen, NI. Dokumentet är en vidareutveckling av de tidigare utgåvorna. Informationsspecifikation 3.1 innehåller processmodell, begreppsmodeller samt instansmodeller för BBIC.

Bilagor

Bilaga 1  Dokumentationsstöd

Bilaga 2  Variabler för systematisk uppföljning

Bilaga 3 Ändringslogg BBIC IS 3.0 till 3.1

 

 

 

Läs hela sammanfattningen

Informationsspecifikation för BBIC 3.1

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-67
Format: PDF
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena Stålhammar
075-247 30 00