/
/

Analyser av vård och omsorg 2017 - Planerat arbete vid Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys

Analysplanen är en översikt över analytisk verksamhet vid Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys, där den övervägande delen av myndighetens analysarbete bedrivs. Planen beskriver planerade och pågående analyser och visar på ambitionsnivån i utveckling av utvärderings- och analysverksamhet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-61
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Natalia Borg
075-247 30 00