Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Förstärkt familjehemsvård - Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Skriften ska ge stöd till kommuner när de anlitar privata konsulentverksamheter. Den beskriver översiktligt ansvars- och rollfördelning mellan socialnämnden och konsulentverksamheten vid förstärkt familjehemsvård.

 

Sammanfattning

Om ansvar och roller är tydliga innebär det bättre förutsättningar för det placerade barnets trygghet och säkerhet. Bristande kunskaper om de rättsliga förutsättningarna kan leda till att uppgifter uppdras till en konsulentverksamhet på ett sätt som inte är förenligt med lagstiftningen.

Syftet med skriften är att ge stöd till kommuner när de anlitar privata konsulentverksamheter. Den beskriver översiktligt ansvars- och rollfördelning mellan socialnämnden och konsulentverksamheten vid förstärkt familjehemsvård.

Den här skriften vänder sig till socialnämnder, chefer och socialsekreterare inom socialtjänsten som anlitar konsulentstödda familjehem samt till upphandlingsansvariga i kommunerna. Den kan också vara användbar för personal inom privata konsulentverksamheter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-43
Format: PDF
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr