/
/

HSLF-FS 2017:27 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-38
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-28
Gäller från och med: 2017-04-01