/
/

HSLF-FS 2017:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-32
Format: Blad
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Kontakt


Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01