/
/

HSLF-FS 2017:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-28
Format: Blad
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01