/
/

HSLF-FS 2017:10 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-24
Format: Blad
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01