/
/

HSLF-FS 2017:16 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-17
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Ändringsförfattning

Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01