/
/

HSLF-FS 2017:13 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-13
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Ändringsförfattning
Beslutad: 2017-02-28
Utkom från tryck: 2017-03-23
Gäller från och med: 2017-04-01