Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Informationsspecifikation för kvalitetsindikatorer

Informationsspecifikationen beskriver informationsinnehållet i kvalitetsindikatorer och är ett stöd för den som ska hämta kvalitetsindikatorer digitalt för att till exempel integrera dem i sina verksamhetssystem.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla kunskapsstödet kvalitetsindikatorer (indikatorer för god vård och omsorg) så att de kan tillgängliggöras i digitala format som underlättar användningen av dem i vården och omsorgen. Socialstyrelsen publicerar därför ett antal av sina kvalitetsindikatorer på en ny teknisk plattform som öppna API:er. Utgångs-punkten i arbetet att informatiskt strukturera kvalitetsindikatorerna har varit att ta fram en struktur som håller över tid.

Informationsspecifikationen är framtagen för den som vill använda kvalitetsindikatorer eller delar av kvalitetsindikatorer digitalt, till exempel för att integrera dem i sina verksamhetssystem. Specifikationen kan också läsas som ett förslag på hur kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan struktureras och märkas upp för att göra dem tillgängliga och sökbara för vårdens och omsorgens aktörer på ett enhetligt sätt. . Projektets syfte och tekniska lösningar beskrivs i rapporten Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport och i API-dokumentationen för nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer.

Kvalitetsindikatorer är ett av Socialstyrelsens kunskapsstöd och ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indikatorer som presenteras av Socialstyrelsen med befintlig data är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksamheterna.

Gemensamt kan beståndsdelarna i kunskapsstöd delas upp i tre delar: metadata, informationsmodell och regeluttryck. Den här informationsspecifikationen innehåller en informationsmodell och anger de metadata-attribut som används för att beskriva kunskapsdokumenten för kvalitetsindikatorer.

Metadata för kvalitetsindikatorer är hämtade från en gemensam uppsättning metadata för kunskapsstöd, beskrivna i Implementationsguide – gemensam metadata för kunskapsstöd. Metadataattributen anger exempelvis identitet, ursprung, status och beskrivande nyckelord. De av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer som initialt publiceras är alla relaterade till nationella riktlinjer och rekommendationer för demens samt depression och ångest. Kvalitetsindikatorerna tillgängliggörs på samma plattform som rekommendationerna som beskrivs i Informationsspecifikation för nationella riktlinjer. Socialstyrelsen gör utvärderingar av vårdens och omsorgens följsamhet till nationella riktlinjer. Utfallet av sådana utvärderingar är i dagsläget inte tillgängliga genom API:er.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-8
Format: PDF
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr