Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Informationsspecifikation för kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Modellerna som presenteras fungerar som referensmodeller vid begrepps- och informationsmodellering av respektive kunskapsstöd. Modellen har framarbetats för att säkerställa ett enhetligt språkbruk vid informatikarbetet med kunskapsstöden nationella riktlinjer och försäkringsmedicinskt beslutsstöd, men utökas varefter fler kunskapsstöd modelleras.

Sammanfattning

Syftet med detta dokument är att ge stöd vid framtagande av informations-specifikationer för Socialstyrelsens kunskapsstöd inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst genom att identifiera och beskriva de gemensamma nämnarna mellan kunskapsstöd i form av

  1. en gemensam begreppsmodell för kunskapsstöd
  2. en modell för kunskapsdokuments livscykel samt

  3. en översiktlig informationsmodell som visar på relationer mellan objekt inom kunskapsstödsområdet.

Dessa referensmodeller säkerställer att skillnader mellan modeller i respektive kunskapsstöds informationsspecifikation verkligen stammar ur skillnader mellan kunskapsstöden och inte är orsakade av olika språkbruk i specifikationerna.

I arbetet med att ta fram specifika informationsmodeller för kunskapsstöd så som försäkringsmedicinsk beslutsstöd och nationella riktlinjer uppstod ett behov av att etablera en samsyn kring begrepp och livscykel, för att i slutändan säkerställa att informationsmodellering för respektive kunskapsstöd utförs på ett konsekvent sätt. Detta dokument kompletteras med den mer tekniskt orienterade specifikationen Implementationsguide – gemensam metadata för kunskapsstöd för att identifiera och benämna en gemensam uppsättning metadata-attribut för kunskapsdokument.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-7
Format: PDF
Antal sidor: 11
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr