/
/

Implementationsguide – gemensam metadata för kunskapsstöd

Detta är en implementationsguide för metadatamärkning av kunskapsstöd. Guiden ska kunna användas av flera aktörer på alla typer av kunskapsstöd, men exemplifieras i denna implementationsguide av nationella riktlinjer med tillhörande kvalitetsindikatorer och försäkringsmedicinskt beslutstöd.

Sammanfattning

Detta dokument är en implementationsguide för en metadatamodell för kunskapsstöd. Guiden kan användas för att benämna och fylla i metadata-attribut på ett enhetligt sätt samtinnehåller en uppsättning attribut för metadatamärkning. Tanken är att attributen ska kunna användas på alla typer av kunskapsstöd oavsett avsändare.

Syftet med metadata är att beskriva informationen i ett kunskapsstöd utifrån följande delar: identifiering, ursprungsmärkning, livscykelhantering, informationssäkerhet, deskription (beskrivning) och utväxling.

Den enskilda rekommendationen, regeln eller indikatorn benämns som ”kunskapsdokument” men även informationen om en publikation, en samling (exempelvis ett riktlinjeområde) eller andra kunskapsstöd kan tillgängliggöras som ett kunskapsdokument och märkas med metadata.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-6
Format: PDF
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr