/
/

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2015

Den årliga statistikrapporten från patientregistret tar särskilt upp de största enskilda diagnoskategorierna hjärt- kärlsjukdomar, symtomdiagnoser och sjukdomar i matsmältningsorganen men även de stora skillnaderna mellan könen och olika åldersgrupper.

Bilaga

 Beskrivning av statistiken

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-5
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr