/
/

Karies bland barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2015

Socialstyrelsen har följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar. Denna redovisning innehåller uppgifter från 2015.

Korrigerad 2017-03-08: Excelfil, Tabell 2: siffror för kariesfria 6-åriga flickor 2014-2015 i Blekinge är korrigerat

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-20
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00