/
/

Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2017

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga, stöd till våldsutsatta samt missbruks- och beroendevården. Även hälso- och sjukvården verksamhet inom området missbruk och beroende redovisas.

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar tillståndet och utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården, området ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården och socialtjänstens arbete för våldsutsatta och hemlösa. I kapitlet om missbruks- och beroendevården behandlar vi även delar av hälso- och sjukvårdens verksamhet inom området. Rapporten ger också en beskrivning av kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-14
ISBN: 978-91-7555-413-6
Format: Bok
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ebba Hedlund
075-247 30 00