/
/

HSLF-FS 2017:79 Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2017-79 Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-41
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Grundförfattning
Beslutad: 2017-12-19
Utkom från tryck: 2018-01-10
Gäller från och med: 2018-02-01