/
/

Täckningsgrader 2017 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Inrapporteringen till nationella kvalitetsregister ligger stabilt över tid. För sjätte året i rad sammanställer Socialstyrelsen jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister.

Bilaga

Information om täckningsgrad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-37
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr