/
/

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016

2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer för drygt 60000 individer till cancerregistret. Utöver detta rapporterades cirka 51 000 tumörer för ungefär 38 000 individer till basalcellscancerregistret. Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-30
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Staffan Khan
075 247 30 00

Niklas Toorell
075 247 30 00