/
/

Behandling av spelmissbruk och spelberoende

I detta kunskapsstöd presenteras sex rekommendationer för behandling av personer med spelmissbruk eller spelberoende om pengar. Syftet är att de ska leda till en mer jämlik vård och omsorg, baserad på bästa tillgängliga kunskap. Till kunskapsstödet hör en metodbilaga som mer ingående beskriver kunskapsunderlaget och hur vi gått tillväga i arbetet.

Bilaga 3. Kunskapsunderlag med metodbeskrivning - Behandling av spelmissbruk och spelberoende Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-20
Format: PDF
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr