/
/

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016

Statistiken visar att antalet personer med boendeinsatser fortsätter att öka. Ökningen är 12 procent jämfört med 2015. Det finns regionala skillnader i vilken omfattning kommunerna ger boendeinsatser. I Gävleborg får åtta gånger fler boendeinsatser jämfört med i Blekinge, mätt i antal per 10 000 invånare.

Bilagor

Kvalitetsdeklaration

Frågeformulär

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-16
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr