/
/

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Under 2016 gjordes cirka 2 miljoner besök på sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Väntetiden till läkarbedömning vid dessa besök var ungefär en timme men varierade från ungefär 20 minuter i Norrbotten till över 80 minuter i Västra Götaland.

Bilaga

Kvalitetsdokument

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-9
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr