/
/

Informationsspecifikation för metadata, version 2.0 – Gemensamma metadata-attribut för kunskapsstöd inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Detta dokument beskriver en uppsättning metadata för kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dokumentet vänder sig till de som arbetar med tillgängliggörande och märkning av kunskapsstöd riktade till hälso- och sjukvård.

Läs hela sammanfattningen
Informationsspecifikation för metadata, version 2.0

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-7
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr