/
/

Förslag på nationellt belopp för vård av utskrivningsklara patienter

I förordning (2017:617) anges att Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som anges i 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen föreslår att beloppet fastställs till 7 100 kr. Remisstiden är 29 november–15 december 2017. Föreskriften beräknas gälla från 1 januari 2018.

Konsekvensutredning – förslag till föreskrift om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Sändlista

Läs hela sammanfattningen
Genomsnittskostnad för riket för en vårddygn i slutenvård

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-16
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Giertz
075-247 31 23