/
/

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Detta stöd handlar om hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga avhysningar (som tidigare kallades vräkningar) från bostäder. Stödet tar upp socialtjänstens möjligheter och ansvar, processen för avhysningar och regelverken som styr. Stödet innehåller även en vägledning för handläggningen av ärenden vid hot om avhysning i enskilda ärenden.

Läs hela sammanfattningen

Stöd till socialtjänsten i arbetet med att motverka vräkningar

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-11
ISBN: 978-91-7555-440-2
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00

Christina Högblom
075-247 30 00