/
/

Våldsbejakande extremism – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna

Utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom socialtjänsten som i sitt arbete kan möta barn och unga vuxna, som är involverade i eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism. Materialet tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna.

Informationsblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-1
ISBN: 978-91-7555-429-7
Format: Bok
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr