/
/

Statistik om kommunal familjerådgivning 2016

Statistiken visar att det pågick drygt 36 500 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2016, vilket är en liten ökning jämfört med 2015. Av de ärenden som avslutades under 2016 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-28
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr