/
/

Statistik om hjärtinfarkter 2016

År 2016 drabbades cirka 25 700 personer av akut hjärtinfarkt. Det är en minskning jämfört med 2015 då drygt 26 800 personer drabbades. Antal fall och dödlighet i befolkningen ökar kraftigt med stigande ålder. Däremot minskar skillnaderna mellan kvinnor och män över tid, men fortfarande insjuknar och dör fler män i akut hjärtinfarkt.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-23
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maria Öman (statistikfrågor)
075-247 30 00

Maria State (sakfrågor)
075-247 30 00